ENERJİMAK MÜHENDİSLİK & DANIŞMANLIK   Risk Analizi HizmetiRisk , tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve meydana getireceği zararın bileşimidir. Riskler her zaman vardır ve tamamen ortadan kaldırılamaz. Ancak risk yönetilebilir ve gerçekleşmesi önlenebilir. Riskleri değerlendirmek riskleri yönetmenin ilk adımıdır.

     Yönetimin ve çalışanların da katılımıyla gerçekleştirilecek etkin bir risk yönetimi güvenli ve sağlıklı bir işyerinin sağlanmasında esastır. Ancak temel hedef olası tüm risklerin tespit edilmesi ve sıfırlanması değildir. Temel hedef çalışanların yaptıkları işteki risklerin farkında olarak bu riskleri uygun bir şekilde yönetmelerinin,kontrol altında tutmalarının sağlanmasıdır.

     İşyerinizde meydana gelebilecek kazaları ya da hastalıkları bugünden önleme imkanınız var. İnsanların insanlık için insanca üretmesi adına... Gelin , birlikte çalışalım; hem İnanlarımızı hem işletmemizi hem de çevreyi birlikte koruyalım.

 
 İş Kanununda İşverenin Yükümlülüğü; 

    4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenler işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçilerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar... (m.77) 

    Ancak bir işverenin bu konuda harekete geçebilmesi için öncelikle ne ile karşı karşıya olduğunu ya da olabileceğini tanımlayabilmesi gerekir. İşveren tarafından halihazırda bilinen risklerin haricinde, işyeri yönetimine hiçbir şekilde yansıtılmamış ya da çalışanların dahi farkında olmadığı, farklı ölçekteki riskler olabilir. 

 
 
Risk Değerlendirme Neden Gereklidir?

 • İş yerinde mevcut tehlikeler ve ilişkili oldukları risklere dair farkındalık ve   bilinçlendirme sağlar
 • Risk altında olan ve çoğu zaman risk altında olduklarını bilmeyen (ör: temizlikçiler , geçici işçiler , ziyaretçiler) kişi sayısı belirlenir.
 • Mevcut önlemlerin yeterli olup olmadığı ve daha fazla ne yapılması gerektiği belirlenir.
 • Yürürlüğe konan risk kontrol unsurlarının mevcut riskleri karşılayabilecek kapasitede olduğu garantilenir.
 • Mevcut risklerin yükselmesine neden olan kimi risklerin daha tasarım aşamasında ortadan kaldırılması sağlanabilir.

 • Risk kontrol araçlarına verilen öncelikler yeniden düzenlenebilir, en önemlisi risklerin ilk olarak kontrol altına alınması sağlanabilir.

 
 Risk Değerlendirme Süreci

       Risk değerlendirmesi öncelikle şu üç süreci kapsar. Tehlikenin tanımlanması , her bir tehlikenin zarar verme olasılığı ve verebileceği zararın seviyesi ve olasılığının tahmini ; riskin tahammül edilebilir olup olmadığına karar verilmesi.Risk Değerlendirme aşamaları;

 1. Yapılan işlerin belirlenmesi
 2. Her işin faaliyet basamaklarına ayrılması
 3. Her basamakta karşılaşılabilecek tehlikelerin tanımlanması
 4. Tehlike ile "temas" olasılığı ve zarar seviyesinin riskinin belirlenmesi
 5. Risk kontrol faaliyet planının hazırlanması ve denetimi
İş Güvenliği Uzmanı

C Grubu Sertifikalı

İş Güvenliği Uzmanı
B Grubu Sertifikalı

 

 


Enerjimak.com © 2014