ENERJİMAK MÜHENDİSLİK & DANIŞMANLIKSaha İş Güvenliği (QHSE)İnşaat Sahalarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerinin alınması sağlamak amaçlanır.

Yapıların ve binaların inşaat süreçleri her zaman için ciddi kazalara açık , yüksek riskli ortamlardır. Birçok taşeronun aynı anda, aynı zamanda birlikte çalıştıkları karmaşık bir ortamdır. Birçok aşama da potansiyel riskler taşır. Sahada çalışanları korumak , ancak riskler hakkında çalışanları bilinçlendirmekle sağlanabilir. En önemlisi , kazaları önlemek için riskler dikkatli bir şekilde yönetilmelidir.

      Saha İş Güvenliği Koordinatörlüğü (QHSE) Nedir ?

     Bu hizmet , inşaat sahalarında çalışanları korumak amacıyla , İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin alınmasını ve uygulanmasını koordine etmektir. Enerjimak , bu riskleri yönetmek amacıyla inşaatın başlangıcından sonuna kadar koordinasyon hizmeti sağlamaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği tüzük ve yönetmeliklerine uygunluğu denetler ve sağlar. Genelde bu hizmet inşaat yüklenicisi firmadan tamamen bağımsız kurumlarca yürütülmesi gerekir. Enerjimak inşaat projelerinde bağımsız bir denetleme firması olarak İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini denetler ve uyumu sağlar.

 Faydaları :

  • İlgili tüzük ve yönetmeliklere uyumu sağlar
  • Çalışanların sağlığını ve güvenliğini korurur
  • Kaza riskini azaltır
  • Sahada verimliliği yükseltir
  • Uzman önerileri ve yönlendirmeleri

Saha İş Güvenliği Koordinatörü inşaatın süresi boyunca denetimler gerçekleştirir.

  • Taşeronlar işe başlamadn önce güvenlik planlarını gözden geçirir
  • Taşeronların İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını koordine eder
  • İnşaat sahasındaki taşeron ve bağımsız çalışanların koruyucu tedbirler alıp almadığını kontrol eder
  • İnşaat sahasına yetkisi olmayanların dışında girişler olup olmadığını denetler
  • Ciddi ve  olası tehlikeler karşı acil önlem adımlarını belirler ve önlem alınması için uyarır


 

İş Güvenliği Uzmanı

C Grubu Sertifikalı

İş Güvenliği Uzmanı
B Grubu Sertifikalı

 

 


Enerjimak.com © 2014