ENERJİMAK MÜHENDİSLİK & DANIŞMANLIKMakine Değerleme HizmetleriSabit kıymet yatırımlarının değerlerinin en doğru şekilde belirlenmesi amacıyla, Makine ve Ekipman değerleme çalışmalarımız bu alanda uzmanlaşmış Makine Mühendisleri tarafından uzun süredir sürdürülmektedir. Makine-teçhizat değerleme hizmetimiz makine parkları, ekipmanlar, tesisler, demirbaşlar ve araçlar kapsamında; bankalar ve finansal kiralama şirketleri, bağımsız yatırım ve denetim firmaları, kamu kuruluşları, aracı kurumlar, holdingler ve sınaî şirketleri gibi birçok kurum ve kuruluşa ve Adli Yargıya yönelik olarak bağımsız ve tarafsız Makine Değerleme Raporları hazırlamaktadır.

Makine değerleme konusuna odaklanmış, Mühendis ve İşletmecilerden oluşan Makine değerleme kadromuz;

•Makine ve ekipmanların ikinci el piyasadaki satılabilme kabiliyeti ve kullanıldığı sektörler,
 

•Makine ve ekipmanın bakımlarının muntazam yapılıp yapılmadığı,
 

•Makine ve ekipmanın taşınma ve montaj zorlukları ve maliyetleri ile taşınma sonrası verimli çalışmasında oluşabilecek riskler çerçevesinde, Rayiç Değerinin tespiti çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir. 

Talepleriniz doğrultusunda değerlemeye konu olan Makine ve Teçhizat (kıymet) yerinde görülmekte, araştırma-analiz yapılarak teknik veriler toplanmakta, toplanan veriler piyasa şartlarında değerlendirilerek,  değerleme amacına en uygun olan değerleme metoduyla değer takdir edilip, raporlar hazırlanmaktadır.

Her sektöre ait makine parkı, makine ve teçhizat, yardımcı tesisler için rayiç değerleri veya alış-satış değerlerini tespit edilmekte ve bununla birlikte, kira değeri, yıpranma ve faydalı ömür tespitleri Değerleme Uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Bilgi, deneyimimiz ve piyasa verileri sayesinde, raporların piyasadaki en doğru ve güncel değeri yansıtmasına özen gösterilmektedir.

Denizli ve çevre illerde Makine Değerleme konusundaki taleplerinizde her zaman yanınızdayız. 


 
İş Güvenliği Uzmanı

C Grubu Sertifikalı

İş Güvenliği Uzmanı
B Grubu Sertifikalı

 

 


Enerjimak.com © 2014