ENERJİMAK MÜHENDİSLİK & DANIŞMANLIKMakine Değerleme Hizmetleri

Sabit kıymet yatırımlarının değerlerinin en doğru şekilde belirlenmesi amacıyla, Makine ve Ekipman değerleme çalışmalarımız bu alanda uzmanlaşmış Makine Mühendisleri tarafından uzun süredir sürdürülmektedir. Makine-teçhizat değerleme hizmetimiz makine parkları, ekipmanlar, tesisler, demirbaşlar ve araçlar kapsamında; bankalar ve finansal kiralama şirketleri, bağımsız yatırım ve denetim firmaları, kamu kuruluşları, aracı kurumlar, holdingler ve sınaî şirketleri gibi birçok kurum ve kuruluşa ve Adli Yargıya yönelik olarak bağımsız ve tarafsız Makine Değerleme Raporları hazırlamaktadır.


daha fazlası


Periyodik Kontrol Hizmetleri

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tüzüğüne göre basınçlı kapların yılda bir kez, kaldırma makinelerinin üç aylık periyotlarla yılda dört kez; iş güvenliği açısından periyodik kontroller inin yapılmasını hükme bağlamıştır. Enerjimak Basınçlı Kaplar ve Kaldırma Araçları konusunda periyodik kontrol raporları düzenlemektedir.

daha fazlası


Risk Analizi & Business Social Compliance Initiative (BSCI)

Risk , tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve meydana getireceği zararın bileşimidir. Riskler her zaman vardır ve tamamen ortadan kaldırılamaz. Ancak risk yönetilebilir ve gerçekleşmesi önlenebilir. Riskleri değerlendirmek riskleri yönetmenin ilk adımıdır.

 Business Social Compliance Initiative (BSCI) destekleyici faaliyetler kapsamında amacımız sosyal sorumluluk ve is sağlığı ile is güvenliği hususlarındaki işletme bilincini arttırmaktır.daha fazlası


Saha İş Güvenliği (QHSE)

Yapıların ve binaların inşaat süreçleri her zaman için ciddi kazalara açık , yüksek riskli ortamlardır. Birçok taşeronun aynı anda, aynı zamanda birlikte çalıştıkları karmaşık bir ortamdır. Birçok aşama da potansiyel riskler taşır. Sahada çalışanları korumak , ancak riskler hakkında çalışanları bilinçlendirmekle sağlanabilir. En önemlisi , kazaları önlemek için riskler dikkatli bir şekilde yönetilmelidir.

daha fazlası


Enerjimak.com © 2014