ENERJİMAK MÜHENDİSLİK & DANIŞMANLIKİşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri  Birçok kuruluş değişen mevzuata işaret eden risk yönetim stratejisinin bir parçası olarak ve çalışanlarını korumak üzere İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi  kurmaktadırlar.

Sistem kuruluşların sürekli olarak sağlık ve iş güvenliği risklerini tanımlamasını ve kontrol etmesini, kaza potansiyelini azaltmasını sağlayan, yasal uygunluğun sağlanmasına yardımcı olan ve genel performansı geliştiren bir çerçeve sağlayarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını geliştirir.

Business Social Compliance Initiative (BSCI) denetimleri kapsamında firmalara destekleyici danışmanlık faaliyetleri ile Uluslararası  pazarlara daha etkin ve kolay ulaşmanız için çalışmalar yürüten firmamız, yetkili iş güvenliği uzmanları ile sosyal sorumluluk ve iş sağlığı ile iş güvenliği hususlarındaki bilinci arttırmayı amaçlamaktalar.

 

OHSAS 18001 mesleki sağlık ve iş güvenliği yönetim sistemleri için uluslararası kabul görmüş değerlendirme spesifikasyonudur. 3. taraf belgelendirilebilir bir uluslararası standardın olmadığı bir boşluğu doldurmak üzere öncü ticaret organları, uluslararası standart kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarından seçilen kişiler tarafından geliştirilmiştir.

OHSAS 18001 aşağıdaki kritik konulara işaret etmektedir.

 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi
  Yasal ve diğer gereklilikler
  Amaç ve OHS programları
  Kaynaklar, roller, sorumluluklar ve yetkiler
  Yetkinlik, eğitim ve bilinç
  İletişim, katılım ve danışma
  Operasyonel kontrol
  Acil durum hazırlığı ve müdahalesi
  Performans ölçümü, izleme ve iyileştirme
 

ENERJİMAK Mühendislik & Danışmanlık olarak İş Sağlığı ve İş Güvenliği Danışmanlık hizmeti kapsamında;

     Şirketinizin İş Güvenliği alanındaki ihtiyaçlarını saptayarak,  İSG Mevzuatına uygun çalışmaların yapılmasını sağlamak

     İşyerindeki tehlikelerin tanımlanmasını ve risk değerlendirmesinin yapılmasını, tehlikelerin ortadan kaldırılmasını ve risklerin kontrol   altına alınmasını sağlamak için önerilerde bulunmak, bu hususlarla ilgili işverene rapor vermek,

     İSG Risk yönetim sistemini kurmak

    İşin ve işyerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik vererek gerekirse ölçümlere  dayalı değerlendirme yapmak, alınması gerekli güvenlik önlemleri konusunda,çalışanların veya temsilcilerinin görüşünü de alarak  işverene önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak,   

    İşyerinde yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümleri planlamak, hazırlanan planların uygulanmasını sağlamak,  

    Risk değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak, ani veya yakın tehlike durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum planlarını hazırlamak ve gerekli tatbikatların yapılmasını sağlamak,

    İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarına katılmak, kurula işyerinin sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili bilgi vermek ve önerilerde  bulunmak,    

    İşyeri Sağlık Birimi ile işbirliği içinde çalışarak işyerinin sağlık ve güvenlik durumunu, işyerinde olabilecek kaza ve meslek hastalıklarını  işyeri hekimi ile değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarına göre önleyici faaliyet planlarını yapmak ve uygulanmasını sağlamak,

     İşyerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıklarının tekrarlanmaması için, inceleme ve araştırma yaparak düzeltici faaliyet planlarını hazırlamak ve  uygulanmasını sağlamak.


 

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 

http://www.csgb.gov.tr


Enerjimak.com © 2014