ENERJİMAK MÜHENDİSLİK & DANIŞMANLIKENERJİMAK Mühendislik ve Danışmanlık

Danışmanlık ve Mühendislik hizmetlerimiz kapsamında Jeolojik Hizmetlerden, İş Sağlığı ve Güvenliğine,  Risk Analizi değerlendirmelerini ve  Business Social Compliance Initiative (BSCI) destek faaliyetlerine kadar Denizli ve civarındaki işletmelere farklı alanlarda hizmetler sunmaktayız.   Yetkili İş Güvenliği Uzmanları ile Denizli de yanınızdayız.

İnsanların daha güvenli, daha sağlıklı ortamlarda,  daha mutlu ve verimli çalışmasını sağlamak, bunun için tüm işletmelerin insan sağlığı ve güvenliğini benimsemiş, çevreye saygılı ve en verimli bir şekilde mal ve hizmet üretebilmelerini sürdürmeleri ana amacımızdır.


Jeolojik Etüd ve Maden Araştırmaları

Maden yataklarının ve endüstriyel hammadde kaynaklarının araştırmaları yapılarak yatırım olanaklarının değerlendirilmesi, ruhsat dönemlerine ait faaliyet raporlarının hazırlanması. maden işletme izinlerinin alınması, arama ve sondaj çalışmaları ile  maden ruhsatları ile ilgili tüm danışmanlık hizmetlerini sunmaktayız.


 

İş Güvenliği

Daha güvenli işletmeler ve iş ortamı yaratmak amacıyla, işyerindeki tehlikelerin tanımlanmasını ve risk değerlendirmesinin yapılmasını, tehlikelerin ortadan kaldırılmasını ve risklerin kontrol  altına alınmasını sağlamak için önerilerde bulunmak, bu hususlarla ilgili işverene rapor vermek, İSG Risk yönetim sistemini kurmak, İşin ve işyerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik vererek gerekirse ölçümlere dayalı değerlendirme yapmak, alınması gerekli güvenlik önlemleri konusunda raporlar sunmak danışmanlık hizmetimizin ana hatlarıdır.Enerjimak.com © 2014