Minerolojik&Petrografik İncelemeler ve Kayaçlarda Kimyasal Analizler

(ICP, FA, XRF, XRD)

 

Kayaç tanımlamalarında Minerolojik&Petrografik incelemeler

Metalik çevherli örneklerde parlatma kesit incelemeleri.

 

Oksit

Na2O

MgO

Al2O3

SiO2

P2O5

SO3

Cl

K2O

CaO

 

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Zn-1

0.211

0.4713

1.747

3.451

0.08523

0.05032

18.8

0.4101

18.64

Zn-2

0.341

0.582

0.2516

2.126

0.02263

0.2416

2.7

0.05133

3.655

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

Mn

As

Pb

 

%

%

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

Zn-1

0.0248

36.86

< 3,0

18.8

53.7

393.2

0.0248

51.7

< 1,0

Zn-2

0.0426

51.9

< 3,0

< 0,5

497.7

971

0.0426

2925

267

XRF analiz sonuçları